سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آبل 39
Abell 39

 

                                                                                                                        

نام یک سحابی سیاره ای با قدر 7/13 که شکل آن کروی است و در صورت فلکی جاثی قرار دارد. این سحابی در سال 1966 توسط جورج آبل کشف شد. ستاره اصلی این سحابی سیاره ای به اندازه یک دهم سال نوری از مرکز کره دورتر است که در حال حاضر یک معما به حساب می آید .

 

۷۷۱۰۹۵۶   پیاده سازی : کافه نورون