سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ماهواره سویفت
Swift satellite

این ماهواره متعلق به ناسا با همکاری ایتالیا وانگلستان در سال ۲۰۰۴ برای حل معمای ۳۵ ساله انفجارات پرتوی گاماGRB توسط موشک دلتا به فضاپرتاب شد .این ماهواره نشان داد که بسیاری از GRB ها، انفجارهایی همانند ابرنواختر هستند که در پایان زندگی ستارگان بسیار پرجرم رخ می دهند. بر اساس نظریات، در این انفجارها، هسته زیرین ستاره، مستقیماً فرومیریزد تا یک سیاهچاله را شکل دهد، و انرژی آزاد شده در طی این فرآیند، یکصد بار بیشتر از انرژی است که در اثر بروز یک ابرنواختر معمولی در پایان عمر ستارگانی با جرم کمتر (که در پایان، به ستاره نوترونی تبدیل می شوند)، آزاد می شود.

 ابتدا  این ماهواره  آسمان را برای پیدا کردن نشانه هایی از انفجارات اشعه گاما رد یابی می کند .بعد از کشف انفجار، مختصات این انفجار ها  به ایستگاههای زمینی مخابره شده سپس بوسیله اینترنت به بسیاری از رصد خانه های دنیا مخابره می شود و چند دقیقه ی بعد رصد خانه های دنیا مشغول مشاهده ی این پدیده می شوند.علاوه بر گزارش به ایستگاههای زمینی ،خود این ماهواره نیز مجهز به دوتلسکوپ برای انجام مشاهدات دقیقتر می باشد.

در یکی از تازه ترین انفجارات گاما در سال 2006 رصد خانه ی  VLTجنوب اروپا موفق شد 7 دقیقه پس از آشکار سازی این پدیده توسط سویفت آن را رصد کند .  

 

برای مشاهده فهرستی از انفجارات پرتوگاما کشف شده توسط این ماهواره به آدرس زیر مرجعه نمایید:

http://swift.gsfc.nasa.gov/docs/swift/bursts/index.html

 

۷۷۰۸۵۹۷   پیاده سازی : کافه نورون