سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ابر مغناطیسی
Magnetic cloud

همدم بین سیاره ای فوران های تاج خورشیدی(CME )که دارای توپولوژی شار مغناطیسی استوانه ای است.یک سوم جریانات باد خورشیدی به صورت ابر مغناطیسی خود نمایی می کند. این ابر در واقع نتیجه CME  ها در فضای بین سیاره ای است.

 

۷۶۶۲۷۵۹   پیاده سازی : کافه نورون