سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شهاب سنگ ناخلایت
Nakhlite

نام گونه کوچکی از شهابسنگها که از پیروکسین تشکیل شده است.پیروکسین سیلیکاتی است که از کلسیم آهن ومنیزیم تشکیل شده است.تصور بر این است که این سنگها دارای ریشه مریخی باشند.تاکنون 3 عدد از این گونه شناسایی شده است.ناخلا  یا نخل نام مکانی در مصر است که در سال1911 برای اولین بار سقوط یک عدد ازشهاب سنگها از آنجا گزارش شده است.

 

۷۷۱۲۱۳۳   پیاده سازی : کافه نورون