سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مگنتو گرام
Magnetogram

نمایش گرافیکی از قطبیت وشدت میدان مغناطیسی خورشید.مگنتوگرام نشاندهنده وضعیت میدان مغناطیسی شیدسپهر شامل لکه های خورشیدی وشبکه های مغناطیسی عمومی می باشد.

 

۷۷۰۲۸۳۹   پیاده سازی : کافه نورون