سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنومالی متوسط
Mean anomaly

آنومالی متوسط یکی از پارامترهای مهم مداری(برای تمام اجرامی که طبق قوانین کپلری حول جسم بزرگتری در حال چرخش می باشند مانند حرکت ماهواره ها بدور زمین یا حرکت زمین بدور خورشید) بوده با نشان M  برحسب درجه بیان می شود.نسبت M/360  برابر است با نسبت زمان سپری شده از لحظه آخرین عبور از نقطه حضیض مداریاPERIAPSE  به طول دوره مداری .بنابراین در نقطه حضیض یا PERIAPSE   مقدار آن برابر با صفر در نقطه اوج مداری یا APOAPSE  مقدار آن 180 می باشد.طی یک دور چرخش حول جسم مرکزی مقدار آن بین ۰ تا ۳۶۰ درجه تغییر می کند.

برای یک مدار دایروی مقدار آنومالی متوسط وآنومالی حقیقی برابرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_anomaly

 

۷۶۵۸۵۳۷   پیاده سازی : کافه نورون