سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سطح نشین قطبی مریخ
Mars polar lander(MPL)

فضاپیمایی که در تاریخ 3 ژانویه سال 1999 به سمت مریخ روانه شد ودر تاریخ 3 دسامبر همان سال در سطح سیاره فرود آمد.این فضاپیما طوری طراحی شده بود که مستقیما"وارد جو شود سپس بکمک چتر وموشکهای کمکی با حرکتی آرام بر سطح سیاره فرود بیاید.متاسفانه بدلایل نرم افزاری وسخت افزاری موتورهای آن در هنگام فرود درست کارنکردند وفضاپیما از کنترل خارج شد.

یک بازوی ربوتیک چند دوربین مخصوص – وسایل اندازه گیری نوع خاک  ودو مریخ نشین کوچک (Microprobes) هم درون آن جاسازی شده بودند.قرار بود این دو مریخ نشین که مانند توپ بسکتبال بودند به عمق 2 متری سطح نفوذ کنند که آن هم ناموفق ماند.

 

۷۶۶۱۷۸۸   پیاده سازی : کافه نورون