سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شهاب سنگهای مریخی
Martian meteorites

عقیده بر این است که حداقل ۳۴ شهاب سنگ غیر عادی کشف شده بر سطح زمین در واقع تکه هایی از مریخ بوده اند که بر اثر برخوردهای شدید شهابی از سیاره قرمز جدا شده مدتی در فضا سرگردان بوده وسپس در دام جاذبه زمین گیر افتاده اند این عقیده باوجود شهابسنگهایی که بهمین طریق از سطح ماه به سطح زمین آمده اند تقویت شده است. فراوانی ایزوتوپ نیتروژن وگازهای نادر گیرافتاده در آنها با دیگر شهابسنگها متفاوت است ولی مشابه فراوانی همین مواد در جو مریخ می باشد.یک نمونه از شهابسنگهای مریخی شهاب سنگ معروف ALH 84001  با عمری بیش از چهارونیم میلیارد سال می باشد .در تابستان 1996 یک تیم پژوهشی ناسا در مرکز فضایی جانسون اعلام کردند که شواهدی از وجود حیات ابتدایی در این سنگ یافته اند.کارشناسان این تیم عقیده داشتند اولین مولکولهای ارگانیک واصلی که به نظر می رسید دارای منشاء مریخی باشند٬ چندین ترکیب معدنی که از ویژگیهای فعالیت زیستی بوده واحتمالا" میکروفسیل ها(فسیل هایی بسیار ریز) از ساختار باکتری شکل اولیه را درون سنگ مریخی یافته اند.نتایج کار این گروه هنوز بطور قطعی اثبات نشده است.سن این شهابسنگها یعنی زمان کریستاله شدن(از حالت مذاب ) کمتر از 2 میلیارد سال تخمین زده شده است.ترکیب ساختمانی آنها نشاندهنده این است که در جریانات بازالتی مواد مذاب یا lava  ودر نتیجه فعالیت آتش فشانی شکل گرفته اند گرچه مشخص نیست این شهابسنگها از کدام قسمت سیاره کنده شده اند ولی اطلاعات جالبی از مریخ در اختیار دانشمندان قرار داده اند..این شهاب سنگها در سه گروه با نامهای شرگوتیت(Sherogottites) ناخلایت(Nakhlite) وچاسییگنی(Chassigny)یا SNC .کشف گاز حبس شده درون این شهابسنگها یکی از نشانه های مریخی بودن آنها به حساب می آید.ترکیب ایزوتوپیک این سنگها تشابه بسیار زیادی با ترکیب جو مریخ دارد. مقدار آهن موجود در این سنگها از نمونه های صخره ای مشابه در زمین بیشتر است.

این شهابسنگها با نام شهابسنگهای SNC  شناخته شده و در رده شهابسنگهای آکندریتی جای می گیرند.

  

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www2.jpl.nasa.gov/snc/

 

 

۷۷۰۷۰۷۰   پیاده سازی : کافه نورون