سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

استوای سماوی متوسط
Mean celestial equator

دایره ای بزرگ روی کره سماوی که بر قطب سماوی متوسط عمود است.تقاطع آن با دایرةالبروج به تعریف دو نقطه اعتدال بهاری متوسط واعتدال پاییزی متوسط می انجامد.

 

۷۷۱۳۱۵۴   پیاده سازی : کافه نورون