سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قانون واوکولیور
Vaucouleur low

قاونی که براساس آن پروفایل درخشندگی کهکشانهای بیضوی بیان می شود.درخشندگی سطحی یک کهکشان بیضوی غول پیکر طبق رابطه تعریف شده این قانون با شعاع کهکشان رابطه دارد.این قانون بیشتر برای کهکشانهای غول پیکر در نظرگرفته می شود وبرای کهکشانهای بیضوی کوتوله بهتر است از روابط دیگری استفاده نمود.

 

۷۷۰۲۸۹۹   پیاده سازی : کافه نورون