سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کهکشان ستاره فشان
Starburst galaxy

کهکشانی که در مرحله تولید ستاره ای بسیار قوی است.در یک تعریف می توان آنها را کهکشانهایی دانست که آهنگ تولید ستاره ای کلی آنها با عمر جهان( بر اساس قانون هابل) مطابقت ندارد.البته این معیار  خیلی کلی است و کهکشانهای مارپیچی که هسته آنها دارای خطوط نشری  از نوع هیدروژن دوباریونیده(HII) می باشدو کهکشانهای کوتوله  دارای فرآیند تولید ستاره را هم در برمی گیرد.

طیف هسته این کهکشانها علاوه بر دارا بودن خطوط نورمرئی و ماورابنفش که نشانه  مناطق تولید ستاره ای است در مقایسه با کهکشانهای معمولی با مورفولوژی مشابه در ناحیه متوسط ودور مادون قرمز نیز دارای تابش قابل توجه است.

از نشانه های این کهکشانها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نشر قوی در ناحیه ماورابنفش – خطوط یونیزاسیون قوی در ناحیه دور مادون قرمز – نشانه هایی از دوره های فعال در تاریخ تولید ستاره ای اخیر و........

 

 

۷۷۱۱۶۶۱   پیاده سازی : کافه نورون