سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

امگا سنتوری
Omega centauri

بزرگترین خوشه کروی آسمان که در صورت فلکی قنطورس  در فاصله 16000 سال نوری قرار دارد.قابل مشاهده با چشم غیر مسلح بوده و بطلمیوس آن را به عنوان ستاره معرفی کرد ولی ادموند هالی بود که طبیعت آنرا دریافت.

 

۷۶۶۰۲۱۵   پیاده سازی : کافه نورون