سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زمان خورشیدی متوسط
Mean solar time

زمانی که بر اساس حرکت روزانه خورشید متوسط فرضی محاسبه می شود.در زمان خورشیدی متوسط فرض می شود که آهنگ چرخش زمین ثابت است برخلاف زمان خورشیدی ظاهری که به معادله زمان بستگی دارد.

 

۷۶۶۱۸۵۹   پیاده سازی : کافه نورون