سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آبل
Able

 نام یک پروژه پرتاب موشکی ناموفق آمریکا که در سال 1958 بمنظور اکتشافات ماه و فضای بین سیاره ای بدستود آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا شکل گرفت. اولین پرتاب این پروژه بمنظور قرار دادن یک ماهواره بدور ماه بود که چند ثانیه بعد از پرتاب در اقیانوس سقوط کرد. این پروژه بعدها به عهده ناسا گذاشته شد و عنوان پایونیر بخود گرفت .

 

 

 

۷۶۵۸۴۹۱   پیاده سازی : کافه نورون