سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تابش رادیویی متریک
Metric solar radiation

تابش (کوتاه مدت)رادیویی خورشید در واحدهای متریک در فرکانسهای بین چند مگاهرتز تا 500 مگاهرتز. از ویژگیهای مهم این تابش این است که فرکانس آن از فرکانسهای بالا به فرکانسهای پایین افت می کند .این تابش ناشی از حرکت جریانهای الکترونهای پرانرژی در تاج خورشیدی وتحریک نوسانات لانگ مویر(langmuir ) می باشد.. فرکانس این نوسانات به چگالی الکترونها بستگی دارد.

این تابش به چند زیر گروه تقسیم می شود:نوفه(NOISE) پیوسته رادیویی ناشی از خورشید  - تابشهای با فرکانس متغییر کند وتند که نشانه هایی از شوک وجریانهای الکترونهای پرانرژی به حساب می آیند و تابش پیوسته ای که بدنبال این انفجارات کوتاه دوره می آیند.

 

۷۶۶۲۷۳۹   پیاده سازی : کافه نورون