سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شهابگون
Meteoroid

یک قطعه سنگ(از جنس سنگی یا فلزی)که در فضا بدور خورشید در گردش است این قطعات می توانند قطعه ای از دنباله دارها نیز باشند.امکان اینکه قطعات با ابعاد بزرگتر از یک سانتی متر متعلق به کمربند سیارکها باشند زیاد است.این قطعات اگر از جو سیاره ای عبور کنند شهاب نامیده شده واگر به سطح سیاره برسند شهابسنگ نامیده می شوند.

سنگهای کوچکتر نیز با عنوان ذرات غبار میان سیاره ای شناخته می شوند.

بازتاب نور خورشید از ذرات بسیار کوچک به شکل گیری نور دایرة البروجی منجر می شود

 

۷۶۶۱۸۱۵   پیاده سازی : کافه نورون