سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مروپ
Merop

نام یکی از ستاره های ملاقه دب اکبر باقدر 2/4  از رده طیفی B5  

 

۷۷۰۲۸۳۷   پیاده سازی : کافه نورون