سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صفرمطلق
Absolut Zero

صفرمطلق، کمترین دمای قابل دسترسی از لحاظ تئوری که حداقل انرژی ممکنه یک سیستم هم می باشد.

معادل دمای منفی دویست وهفتاد وسه وپانزده صدم درجه سلسیوس و صفر درجه بندی کلوین می باشد. در این دما حرکت اتمها و مولکولها به صفر می رسد و مواد به حالتهای خاصی در می آیند. در آزمایشگاه دمای چند میلیاردیم درجه کلوین قابل دسترسی شده است.

 

 

 

 

۷۷۱۲۹۵۷   پیاده سازی : کافه نورون