سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اقمار شفرد
Shepherd satellites

اقماری کوچک که موجب پایدار ماندن حلقه های اطراف سیارات می باشند.هر جرمی که بدلایلی از این حلقه جدا شود بر اثر گرانش این اقمار به جای خود بر می گردد.برای نمونه می توان به دو قمر شیفرد با نامهای پرومتیوس و پاندورا اشاره کرد که در فاصله نزدیکی از حلقه F  در سیستم حلقه ای زحل قرار دارند وموجب پایداری شکل این حلقه نازک شده اند.یکی از این اقمار درون مدارحلقه ودیگری خارج از آن قرار دارد.دو قمر کردلیا (Cordelia) و اوفلیا(Ophelia) که توسط وییجر 2 کشف شده اند به عنوان اقمار شفرد حلقه اپسیلون در سیاره اورانوس شناخته می شوند.

نظریه وجود این نوع اقمار برای اولین بار در بررسی حلقه های اورانوس که بوسیله اختفای ستاره ای کشف شده بودند مطرح شده است.

 

۷۶۶۰۲۲۵   پیاده سازی : کافه نورون