سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نیم سایه
Penumbra

این کلمه دارای دوکاربرد است:

1-       منطقه ای از سایه ماه روی زمین (در زمان خورشید گرفتگی)که در آن خورشید گرفتگی بصورت ناقص رخ می دهد.

      ۲- منطقه روشنتر اطراف لکه های خورشیدی
 

۷۷۰۲۸۵۳   پیاده سازی : کافه نورون