سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سایه
Umbra

این کلمه دارای دو کاربرد است:

1-منطقه مرکزی از سایه ماه روی زمین (در زمان خورشید گرفتگی)که در آن خورشید گرفتگی بطور کامل رخ می دهد.

      2-منطقه تیره تر لکه های خورشیدی
 

۷۷۰۵۳۱۸   پیاده سازی : کافه نورون