سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره آنکا
Ankaa

ستاره آلفای صورت فلکی سیمرغ با قدر 2.4 .این ستاره ،غولی از رده طیفی K0  بوده ودر فاصله 77 سال نوری از زمین قرار دارد.ستاره ای دوتایی بوده وشعاع آن 16 برابر شعاع خورشید است.

دمای آن ۴۵۰۰ درجه ودرخشندگی آن ۹۹  وقطر آن ۱۶برابر خورشید است. آنکا همان عنقا یا سیمرغ می باشد.

 

۷۶۶۱۸۷۲   پیاده سازی : کافه نورون