سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زبانه انفجاری
Eruptive Prominence

یک زبانه خورشیدی که آرام بوده اما ناگهان فعال شده وبا سرعت چندصد کیلومتر در ثانیه بالا می رود ودر آخر ناپدید می شود.زبانه های انفجاری معمولا" در لبه خورشید بهمراه فوران تاج خورشیدی مشاهده می شوند.پدیده مشابه در قرص خورشید رشته های ناپدید شونده است.

 

۷۷۰۷۰۷۳   پیاده سازی : کافه نورون