سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

باند جذبی
Absorbtion Band

 یک دسته از خطوط جذبی بسیار نزدیک بهم که به دلیل عبور نور از میان مولکولها شکل می گیرد،  برای مثال می توان به باندهای ناشی از وجود دی اکسید تیتانیوم و ترکیبهای کربنی در ستاره های با دمای کم اشاره نمود.

 هر عنصر از میان پرتوهای عبوری یک محدوده طول موج ویژه خود را جذب نموده وموجب تیرگی در طیف عبوری می شود.با بررسی باند های جذبی می توان به وجود عناصری که طیف اصلی نور از میان آنها گذشته است پی برد.

 

 

۷۶۶۱۸۵۸   پیاده سازی : کافه نورون