سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   










 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

انقلاب تابستانی
Summer solstice

نقطه ای از  دایرﺓ البروج که دارای بیشترین فاصله ودر شمال استوای سماوی است.زمانی که خورشید  به این نقطه می رسد دارای بیشترین زاویه با افق بوده واین نشان دهنده آغاز فصل تابستان در نیمکره شمالی می باشد.در این تاریخ ساکنان کره زمین که در منطقه راس السرطان زندگی می کنند خورشید را دقیقا" در بالای سر خود و در سر سو می بینند.

در اول بهار طول شب و روز برابر است بعد از گذشت ایامی از بهار ،طول روز به مرور بلند می شود تا اینکه در زمان انقلاب تابستانی طول روز به بیشینه رسیده و بعد از آن لحظه به بعد به مرور طول روز کم شده وطول شب بلند می شود.معنی انقلاب به این مفهوم است که در یک لحظه ناگهان طول روز بجای بلند شدن ،رو به کوتاه شدن می کند.

در انقلاب تابستانی کج شدگی محور چرخش زمین دقیقا" به سمت خورشید است.

در نیمکره جنوبی زمین شرایط کاملا" با نیمکره شمالی متفاوت است ،یعنی در انقلاب تابستانی ساکنان نیمکره جنوبی آغاز فصل زمستان را تجربه می کنند.

 

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solstice

 

۷۷۱۲۹۰۷   پیاده سازی : کافه نورون