سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مدار راس الجدی
Tropic of capricorn

مداری با عرض جغرافیایی 23 درجه و27 دقیقه جنوبی کره زمین.در انقلاب زمستانی ،در مناطقی که در این ناحیه از زمین قرار دارند هنگام ظهر خورشید در سرسو یعنی دقیقا" در بالای سر قرار می گیرد.در مناطقی که پایین تر ازاین عرض جغرافیایی باشند خورشید همیشه در شمال نقطه سرسو قرار دارد.جدی نام صورت فلکی جنوبی ای است که خورشید در تاریخ نامبرده (البته در حدود ۲۰۰۰سال پیش )در آن قرار می گرفته است.گفتنی است در حال حاضر به دلیل حرکت تقدیمی زمین صورت فلکی قوس در این مکان قرار دارد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tropic_of_capricorn

 

۷۷۱۱۷۳۱   پیاده سازی : کافه نورون