سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ماه نجومی
Sidereal month

فاصله زمانی که ماه در کره سماوی نسبت به یک نقطه ثابت برای نمونه یک ستاره یک بار درکره آسمان دور می زند.طول آن 27 روز و7 ساعت و43 دقیقه و11 ثانیه(برابر با 27.321661 روز) است.

 

۷۷۰۲۸۳۲   پیاده سازی : کافه نورون