سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   










 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره کروگر 60
Kruger 60

ستاره ای دوتایی  در صورت فلکی قیفاووس که فقط با تلسکوپ قابل مشاهده است.در فاصله 13 سال نوری قرار دارد ویکی از نزدیکترین ستاره ها به خورشید به حساب می آید.شامل دو کوتوله قرمز است که در فاصله 9.2 واحد نجومی(برابر با فاصله خورشید و زحل)معادل 2.5 ثانیه قوسی از هم قرار دارند.ستاره Kruger 60B طی 44.5 سال یکبار دور ستاره Kruger 60A  می چرخد.برای مشاهده آنها حداقل به یک تلسکوپ 6 اینچی لازم دارید.

 

۷۷۱۳۱۳۹   پیاده سازی : کافه نورون