سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ثانیه کبیسه
Leap second

ثانیه ای که گهگاهی به زمان بین المللی چهارچوبی افزوده میشود تا آنرا در محدوده 9/0 ثانیه زمان بین المللی نگه دارد.معمولا" مقدار آن یک ثانیه درسال است اما دو ثانیه هم می تواند باشد.این ثانیه اضافی به آخرین دقیقه روز 31 دسامبر یا 30 ژوئن افزوده میشود گرچه امکان افزودن به انتهای ماههای مارس وسپتامبر هم وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.usno.navy.mil/USNO/time/master-clock/unpublished/leap-seconds

 

۷۷۱۱۰۷۸   پیاده سازی : کافه نورون