سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

استقرار اسپرینگ فیلد
Springfield mounting

نوعی استقرار استوایی که دارای یک محل مشاهده ثابت در امتداد محور قطبی است.خود تلسکوپ از نوع نیوتنی بوده که آیینه قطری درون آن،نور را در امتداد محور میل به سمت محور قطبی بازتاب می کند.برای اطمینان از اینکه محور میل در مرکز گرانشی لوله تلسکوپ قرار گیرد احتیاج به وزنه های تعادلی سنگینی است.قابل ذکر است استفاده از چندین آیینه بازتاب کننده  مقداری از نورانیت تصویر می کاهد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع استقرار به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.astronomyasylum.com/telescope_mounts.html

 

۷۷۱۲۹۵۳   پیاده سازی : کافه نورون