سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر انفجاری
Eruptive variable stars

ستاره های متغییری  که با تغییرات نوری شدید وناگهانی که گهگاهی در کرموسفر یا تاج آنها رخ می دهد  شناخته می شوند.این ستاره ها گاهی دارای حالت پرتاب مواد از پوسته خود هستند و به صورت بادهای ستاره ای نیز با محیط اطراف خود در گیر می شوند.

این ستاره ها با ستاره های متغییر انفجاری مخرب که درآن کل ساختمان ستاره تحت تاثیر قرار می گیرد ویا ناشی از برهمکنش با قرص برافزایشی است متفاوت می باشد.

این دسته از چندین زیر گروه تشکیل شده است:

FU  جباری(FU ) – ستارگان رده گاما ذات الکرسی (GCAS) - تی ثوری (IT)  -   اکلیل شمالی(RCB)    -RS  سگان شکاری (RS) - S DORADUS (SDOR) -  ستارگان زبانه ای  - ستارگان ولف رایت(W) –ستارگان BY  اژدهایی  - ستارگان متغییر نامنظم(I) – ستارگان متغییر سحابی ای- ستارگان UV قیطسی(UV)

 

۷۶۶۱۱۹۰   پیاده سازی : کافه نورون