سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ابوالفدا
Abulfeda

نام دهانه ای در سطح ماه با 64 کیلومتر قطر که بهمراه دهانه المانون یک جفت دهانه تشکیل می دهند.

ابولفدا نام یک تاریخ و جغرافیدان عرب است که بین سالهای 1273 تا 1331 می زیست.

 

 

 

 

 

۷۶۶۰۱۳۹   پیاده سازی : کافه نورون