سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر SX فونیکسی(سیمرغی)
SX Phoenicis variable stars

ستاره هایی متغییر تپشی از نوع زیر کوتوله واز جمعیت II ستاره ای که مانند ستاره های دلتای سپری هستند.از رده های طیفی A  تا F  بوده وطول دوره آنها کمتر از یک روز است.دامنه تغییرات نوری آنها هم در حدود هفت دهم قدر می باشد.این ستاره ها با نماد SXPHE  هم شناخته می شوند.سیمرغ نام یک صورت فلکی است که میزبان ستاره نمونه گروه می باشد.

 

۷۶۶۱۱۳۰   پیاده سازی : کافه نورون