سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر PV تلسکوپی
PV Telescopii variable stars

ستاره هایی متغییر تپشی از نوع ابرغول هلیمی با طول دوره چند ساعته تا حدود یک ساله.از رده طیفی Bp ودامنه تغییرات کم در حدود یک دهم قدر.ستاره مهم این گروه ستاره PV  در صورت فلکی تلسکوپ می باشد.

این ستارگان با نماد PVTEL  هم شناخته می شوند.

 

۷۶۶۱۲۱۵   پیاده سازی : کافه نورون