سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر شراره ای
ستاره های متغییر UV قیطسی UV Ceti variable stars, Flare stars

ستاره هایی از نوع کوتوله قرمز که دارای تغییرات نوری ناگهانی وپیش بینی نشده ای هستند که برای مدت چند دقیقه طول می کشد.تصور بر این است که  تغییرات نوری ناشی از رخ دادن شراره هایی باشند که در کروموسفر ستاره رخ می دهند و این شراره ها بسیار شبیه شراره هایی باشند که در خورشید رخ می دهند البته با شدت وانرژی بیشتر.افزایش نور این ستاره ها به اندازه 1 تا 6 قدر می باشد.

این ستاره ها معمولا" از رده طیفی K  ویا M  هستند وتمام آنها در طیفشان دارای خطوط نشری می باشند.نزدیکترین ستاره به خورشید یعنی ستاره پروکسیما قنطورسی ستاره ای از این گونه است.این ستاره بهمراه ستاره همدمش با نام Luyten 726-8  هم شناخته می شود،مهمترین ستاره این دسته ستاره UV  قیطسی می باشد بنابراین گهگاهی ستاره های شراره ای هم با این نام شناخته می شوند.ستارگان BY  اژدهایی نیز دارای فعالیت شراره ای هستند.

ستاره UV معمولا" مانند ستاره ای از قدر 13.4 می درخشد اما گهگاهی قدر آن به 6.8 می رسد.بسیاری از کوتوله های قرمز دارای نشانه هایی از فعالیتهای شراره ای هستند.

ستاره های متغییر فلشی (UVa) نیز دارای فعالیت شراره ای بوده والبته درخشندگی آنها نسبت به ستاره ای UV قیطسی معمول بیشتر است ،علاوه بر این آنها بهمراه سحابی یافت می شوند.

 

۷۷۰۷۰۳۵   پیاده سازی : کافه نورون