سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ابوالوفا محمدالبوزجانی
Abulwafa-mohammad Al- buzjani

 

ستاره شناس و ریاضی دان متولد نیشابور که بین سالهای 994 تا 940 میلادی می زیست. در پیشرفت علم مثلثات تاثیر بسزایی داشته است و تعریف سکانت و کو سکانت که از توابع مثلثاتی هستند از ابداعات او هستند. بوزجانی به مشاهدات دقیقی از اعتدالین و انقلابین مدار زمین و بمنظور بررسی دقیق مدار ماه به تکمیل جداولی تانژانتی با فاصله 15 دقیقه قوسی پرداخت. او در رصد خانه بغداد که توسط شرف الدوله بنا شده بود به رصد می پرداخت. کتاب او با نام کتاب کامل در زمینه ستاره شناسی تا چندین سال مورد استفاده ستاره شناسان بود.او کوادرانتی (زاویه سنجی) ساخته بود که طول بازوهای آنها 6 متر بودند.

تعریف سکانت و تانژانت به البطانی هم نسبت داده شده است.

 

 

۷۷۱۱۰۳۸   پیاده سازی : کافه نورون