سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر FK کمایی
FKCOM, FK Comae variable stars

ستاره های متغییر چرخشی از نوع غولهایی زرد یا نارنجی با سرعت چرخشی زیاد از رده های طیفی G  تا K   (اندازه دمایی در حدود خورشید اما کمی بزرگتر)با دوره تناوب تا چند روز ودامنه تغییرات نوری کمتر از نیم قدر.دلیل تغییرات نوری وجود لکه های نورانی نامنظم بر سطحشان می باشد،بنابراین نمی توان آنها را دردسته ستارگان متغییر ذاتی به حساب آورد.ستاره سردسته گروه در صورت فلکی کما یا گیسوان برنیکه قرار دارد.

 

۷۷۱۳۱۵۸   پیاده سازی : کافه نورون