سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر SX حملی
SX Arietis variables

ستاره هایی از دسته ستارگان متغییر چرخان که بسیار شبیه ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری هستند. بجز اینکه محتوای هلیومی ودمای آنها  بیشتر است.دامنه تغییرات نوری از یک دهم قدر بیشتر نمی شود.از رده های طیفی B0p  تا B9p  بوده وتوزیع هلیوم  در سطحشان نامنظم است ودارای میدان مغناطیسی قوی میباشند.با چرخش ستاره بدور خود به نظر می رسد که مقدار هلیوم مشاهده شده در طیف وشدت میدان مغناطیسی ستاره تغییر  می کند.این ستاره ها با نام متغییرهای هلیومی هم شناخته می شوند.

 

۷۷۱۱۶۳۸   پیاده سازی : کافه نورون