سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آکامار(ستاره تتا نهری)
Acamar

 

ستاره تتا صورت فلکی نهر با قدر مجموع دو ونود دوصدم که در فاصله 161 سال نوری از زمین قرار دارد و یک ستاره دوتایی خوب برای رصد با تلسکوپهای غیر حرفه ای به حساب می آید. دو ستاره به تفکیک دارای قدر دو وهشتادو دوصدم  وچهار و یک دهم هستند.
 

۷۷۱۲۸۸۵   پیاده سازی : کافه نورون