سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جسم سیاه
Black body

جسم سیاه یک تابش کننده یا جذب کننده ایده آل است.در دمای T  درخشندگی (L) یک جسم سیاه با شعاع R  طبق رابطه استفان بولتزمن محاسبه می شود.

برای یک ستاره با درخشندگیL  وشعاع R می توانیم یک دمای موثر بعنوان دمای یک جسم سیاه با همان شعاع که به همان اندازه انرژی تابش می کند تعریف کنیم .این دما معمولا" به دمای متوسط گازهای سطحی ستاره یا نورسپهر نزدیک است.دمای موثر خورشید در حدود 5780 درجه کلوین است.دمای موثر ستاره ابط الجوزا در صورت فلکی جبار 3500 درجه کلوین و درخشندگی 100000 برابر خورشید است.

 

۷۷۱۲۹۹۱   پیاده سازی : کافه نورون