سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آخرالنهر
Achernar

 ستاره آلفا صورت فلکی نهر که نهمین ستاره نورانی آسمان، با رنگ سفید و آبی از قدرچهل وشش صدم ، از ستار گان رشته اصلی از رده طیفی B3Vp بوده و در فاصله 144 سال نوری از زمین قرار دارد. قدر مطلق آن دو وهفت دهم منفی و درخشندگی آن در حدود 3000 برابر خورشید است. قطر آن 9 برابر خورشید و دمای آن 14000 درجه است.

 

 

 

۷۷۱۲۸۷۱   پیاده سازی : کافه نورون