سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان رده M
M stars

طیف ستارگان سرد رده M   نشاندهنده وجود فلزاتی مانند آن ،کلسیم ومنیزیم ،مولکولهای اکسید تیتانیوم(TiO) بویژه در ناحیه سبز وقرمز طیف می باشد.حدود ۷۶ درصد ستارگان رشته اصلی در نزدیک خورشید از این رده می باشند.کوتوله های قرمز، غولها وبعضی از ابرغولها در این دسته جای میگیرند.ستارگان متغییر میرایی نیز در این دسته قرار می گیرند.

دمای آنها بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ درجه و رنگ آنها بدلیل سرد بودن نارنجی قرمز است.

واژه مرتبط: رده بندی طیفی   

 

۷۷۰۲۹۹۰   پیاده سازی : کافه نورون