سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیف(شمشیر)
سیف الجبار، ستاره کاپا جباری Saiph

نام ششمین ستاره پرنور صورت فلکی جبار .در فاصله ۷۲۰ سال نوری از زمین قرار دارد.این ستاره از لحاظ فاصله از خورشید واندازه مانند ستاره رجل می باشد.با دمای بیشتر از ۴۰۰۰۰ درجه می درخشد والبته بیشترین تابش آن در ناحیه ماوراءبنفش است که چشم انسان به آن حساس نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rigel

 

 

۷۷۰۵۴۱۷   پیاده سازی : کافه نورون