سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دلتا تی
Delta T

اختلاف بین زمان زمینی(Terrestrial Time) و زمان جهانی(Universal Time ).این اختلاف در حال حاضر در حدود یک دقیقه است وبا آهنگ 2 ثانیه در هر 3 سال افزایش می یابد.این اختلاف ناشی از نا منظم بودن آهنگ چرخش محوری زمین است ودر مجموع آشکار شده که دارای بی نظمی های مشخصی است ودر حال کم شدن می باشد.زمان جهانی با توجه به زمان نجومی به چرخش زمین بستگی دارد اما زمان زمینی طبق روابط دینامیکی اجرام در منظومه شمسی تعریف می شود.

 

۷۶۶۰۱۴۷   پیاده سازی : کافه نورون