سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

منظر یاب
جوینده View finder

دوربین یا تلسکوپی کوچک ومعمولا شکستی با بزرگنمایی کم و میدان دید زیاد که به صورت هم محور ودر کنار بدنه اصلی تلسکوپ نصب می شود.برای دیدن اجرام آسمانی ابتدا در این تلسکوپ آنرا پیدا کرده در وسط میدان دید قرار می دهند.در صورتیکه تلسکوپ اصلی با آن هم محور باشد جسم مورد نظر در وسط میدان دید تلسکوپ اصلی هم خواهد بود.پیدا کردن ومشاهده اجسام کم نور وحتی ستارگان در تلسکوپها که معمولا دارای توان بزرگنمایی زیاد ومیدان دید کم هستند مشکل است.

برای هم محور کردن جوینده وتلسکوپ ابتدا یک جسم مشخص در فاصله ای دور انتخاب می کنند با تلسکوپ آن را پیدا کرده  و درون چشمی تلسکوپ در وسط میدان دید قرار می دهند.حال با تنظیم پیچهای مخصوص که در پهلوهای جوینده قرار دارندمکان جوینده بگونه ای تنظیم می شود که جسم موردنظر در وسط میدان دید جوینده هم قرار بگیرد.

 

در بعضی از تلسکوپها از وسیله ای به نام Red Dot Finder یاجوینده تک عدسی با نور قرمز بعنوان منظر یاب استفاده می شود.

 

۷۶۵۸۴۵۲   پیاده سازی : کافه نورون