سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

افق رویداد
Event horizon

مرز یک سیاه چاله.در یک سیاه چاله ی غیر دوار افق رویداد(سطحی)کروی است که شعاع آن برابر با شعاع شوارتز شیلد سیاه چاله است.این سطح حدی را مشخص میکند که در آن سرعت گریز یک جرم برابر با سرعت نور میشود و در نتیجه هیچ اطلاعاتی از آن نمیتواند به بیرون برسد.

منبع :

www.arzosama.com

 

۷۷۱۲۳۵۴   پیاده سازی : کافه نورون