سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ثابت خورشیدی
Solar constant

آن مقدار از گرمای تشعشعی خورشید(در تمام طول موجها) که توسط یک سانتیمتر مربع از سطحی که عمود است بر مسیرپرتوها ودر فاصله متوسط یک واحد نجومی از خورشید قرار دارد دریافت می شود.

مقدار آن ۳۶۶/۱ کیلووات بر مترمکعب در بالای جو زمین بوده و به اندازه ۹/۶ درصد بدلیل تغییر فاصله زمین تا خورشید تغییر می کند.این مقدار انرژی معادل ۹۶/۱ کالری در دقیقه بر سانتی متر مکعب می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight

 

 

۷۶۶۲۸۵۶   پیاده سازی : کافه نورون