سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حفره تاجی
Coronal hole

مناطقی از تاج خورشیدی که از دیگر مناطق تاج سردتر، تیره تر ودارای چگالی پلاسمای کمتر هستند.این مناطق اولین بار توسط تلسکوپ اشعه ایکس اسکای لب در مدار زمین یافت شدند.در زمان کمترین فعالیت خورشیدی بیشتر در مناطق قطبی ودر زمان فعالیت زیاد خورشید در هر جایی از سطح خورشید ودر میان تاج خورشیدی قابل مشاهده هستند.

این مناطق با تمرکز تک قطبی خطوط میدان مغناطیسی باز مرتبط هستند.مولفه های با سرعت زیاد بادهای خورشیدی در امتداد خطوط میدان مغناطیسی بازی که از حفره های تاجی می گذرند حرکت می کنند.

 

 

 

۷۶۶۰۲۱۹   پیاده سازی : کافه نورون