سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مکث ماه
Moon delay

مدت زمانی که ماه بعد از غروب خورشید به زیرافق می رود.هر چه مدت مکث بیشتر باشد زمان برای تاریک شدن آسمان و فرصت برای بدام انداختن هلال ماه  بیشتر است.حداقل زمان لازم مکث برای رویت با چشم غیر مسلح حدود ۳۰ دقیقه وبرای چشم مسلح ۲۰ دقیقه است.

برای هلال صبحگاهی :فاصله زمانی بین طلوع ماه تا طلوع خورشید.

انواع غروب برای اجرام بزرگ سماوی مانند ماه و خورشید:

۱-طلوع وغروب هندسی:زمانیکه مرکز جسم به صفحه افق ناظر می رسد واصطلاحا" در ارتفاع صفر قرار می گیرد.در ستاره شناسی این نوع طلوع وغروب در محاسبات مورد نظر قرار می گیرد.

۲-طلوع وغروب حقیقی:زمانیکه بالاترین حد جسم بر افق ناظر مماس می شود.به عبارت دیگر آخرین پرتوی جسم به چشم ناظر رشیده وبعد از آن کل جسم زیر افق می رود.

۳-طلوع وغروب ظاهری:در رصدگاه ممکن است بدلیل وجود موانعی همچون کوه وتپه جرم سماوی زودتر از آنچیزی که محاسبات مشان می دهند غروب نماید.این نوع غروب در محاسبه مکث فایده ای ندارد.


منبع : مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی

 

 

 

۷۷۱۱۶۸۰   پیاده سازی : کافه نورون