سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زاویه توجیه هلال با افق
Crescent orientation

برای رصد وگزارش نتیجه هلال لازم است مشخص شود که سمت تحدب هلال با افق چه زاویه ای می سازد.به این زاویه ،زاویه توجیه هلال با افق می گوییم.

در ایران به پیشنهاد استاد محمد رضا صیاد (پیشکسوت تقویم ورویت هلال در ایران)هلال با زاویه توجیه ۱۸۰ درجه را هلال خجالتی می شناسند.اکثر هلال های ایران در شامگاه زاویه توجیه ۹۰تا ۲۴۰ درجه دارند.هلال هایی که تحدب به سمت چپ دارند(توجیه ۲۴۰ درجه)فقط زمانی پیش می آیند که ماه دارای حداکثر عرض دایرة البروجی شمالی است.هلالهای صبحگاهی ایران نیز زاویه توجیه شان بین ۱۵۰ تا ۲۷۰ درجه است.

منبع: مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی

 

 

 

 

۷۷۱۱۶۴۲   پیاده سازی : کافه نورون